Nowelizacja, którą w sobotę bez poprawek przyjął Senat, ma związek ze stanowiskiem Komisji Europejskiej, przedstawionym w toku postępowania w sprawie notyfikacji środka pomocowego dla armatorów statków morskich, przyjętego w ustawie z 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu, który zmieniał art. 21 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – "ustawy o PIT".

Aktualnie z podatku dochodowego zwolnione są dochody marynarzy uzyskane z tytułu pracy na statkach morskich o polskiej przynależności, wykonywanej łącznie przez okres przekraczający 183 dni w roku podatkowym, w żegludze międzynarodowej. Ustawa rozszerzy tę zasadę na statki morskie o przynależności państw członkowskich UE oraz EOG.  Ma to zapobiec dyskryminacji tych państw. Takie rozwiązanie stosowane jest również w innych krajach członkowskich.

Czytaj: Ważne zmiany w VAT już od 1 września 2019 roku >

Zmiana przepisów ma pozwolić na wydanie pozytywnej decyzji o zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym przez Komisję Europejską i dołączenie Polski do grona większości państw członkowskich stosujących „Wytyczne Wspólnoty w sprawie pomocy publicznej dla transportu morskiego”.