Związek Przedsiębiorców i Pracodawców negatywnie ocenił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 21 stycznia 2016 roku.

Projekt zakłada znaczne obniżenie progu wartości transakcji pomiędzy przedsiębiorcami, po przekroczeniu którego płatność musi być dokonana za pośrednictwem rachunku bankowego. Obecnie próg ten wynosi 15 tys. euro. Projekt ustawy zakłada obniżenie tego progu do 15 tys. zł, a zatem ponad czterokrotnie.

Zobacz: Płatność gotówkowa powyżej 15 tys. zł nie będzie kosztem podatkowym >>

W uzasadnieniu do projektu wskazano na wzrost uczciwej konkurencji między przedsiębiorcami oraz ograniczenie zakresu szarej strefy, jako jedne z głównych skutków wprowadzenia w życie proponowanej regulacji. Zdaniem ZPP poziom uczciwości konkurencji pomiędzy podmiotami gospodarczymi jest ściśle sprzężony z rozmiarem szarej strefy. Nie zgadza się z tezą, że limitowanie płatności gotówkowych ma realny wpływ na ograniczenie szarej strefy. Według badania „Shadow Economies in the Baltic Sea Region 2015”, głównym komponentem szarej strefy w Polsce jest praca „na szaro”, czyli z wynagrodzeniem podzielonym na część „oficjalną”, od której odprowadzane są przewidziane prawem składki i podatki oraz „nieoficjalną”, wypłacaną poza jakąkolwiek kontrolą, prosto do ręki pracownika. Schemat ten obowiązuje w podobnej formie również w innych państwach regionu.

Zdaniem ZPP, ograniczenie możliwości dokonywania płatności gotówkowych będzie kolejną regulacją uprzykrzającą życie przedsiębiorcom i podnoszącą koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak wynika z raportu PARP - "System pomocy publicznej dla MSP w Polsce" - co piąty przedsiębiorca nie posługuje się Internetem, a zatem nie może też korzystać z usług bankowości elektronicznej. Konieczność dostosowania swojego przedsiębiorstwa do nowych warunków prawnych, wiązałaby się zatem z dodatkowymi kosztami. Również z badań przeprowadzonych na zlecenie ZPP na reprezentatywnej grupie małych i średnich przedsiębiorców wynika, że aż 67 proc. podmiotów funkcjonujących w ramach sektora negatywnie ocenia propozycję zmniejszenia progu wartości transakcji, od którego występuje obowiązek dokonania płatności za pośrednictwem rachunku bankowego.

Dowiedz się więcej z książki
Opodatkowanie działalności gospodarczej w Polsce
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł