Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym z 12 lipca 2013 r. wprowadziła zmianę definicji ubytków wyrobów akcyzowych w zakresie wyrobów węglowych. W stosunku do obecnego stanu prawnego zmianie merytorycznej ulegnie zakres przedmiotowy ustalanych przez właściwego naczelnika urzędu celnego norm dopuszczalnych ubytków. Wysokość dopuszczalnych norm dla wyrobów węglowych wynikać będzie wprost z rozporządzenia, a nie z decyzji naczelnika. Rozwiązanie to ma uprościć administracyjną procedurę ustalania norm dopuszczalnych ubytków i umożliwić przedsiębiorcom łatwiejsze rozliczenia zarówno z organami podatkowymi jak i z kontrahentami

Zgodnie więc z rozporządzeniem, norma dopuszczalnych ubytków wyrobów węglowych powstających w trakcie ich przemieszczania na terytorium kraju wynosić będzie 2,0 proc. ilości wysłanej, bez względu na środek transportu, a w przypadku przeładunku w czasie przemieszczania, dopuszczalny ubytek wynosić będzie 1,0 proc.

Rozporządzenia ministra finansów z 10 września 2013 r. w sprawie norm dopuszczalnych ubytków wyrobów węglowych (Dz. U. poz. 1087) i zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych (Dz. U. poz. 1086) wchodzą w życie 20 września 2013 r.