Serwis Prawo.pl, Przegląd Podatkowy i wydawnictwo Wolters Kluwer Polska są patronami medialnymi wydarzenia.

Dwie strony do pogodzenia

- Z naszego badania wynika, że podatki cały czas są na szczycie przeszkód w prowadzeniu biznesu w Polsce – powiedziała Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan, otwierając konferencję. Dodała, że kierowana przez nią organizacja od lat współpracuje z Ministerstwem Finansów, próbując pogodzić dwie strony sporu – podatników i organy podatkowe, które mają dwa skrajne przeciwstawne cele.

Zobacz również: MF szykuje zmiany w podzielonej płatności >>
 

Coraz szersza wiedza MF

Zmiany w podatkach - kongres podatkowy Lewiatan 2019 Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy, przewodniczący Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan, zwrócił natomiast uwagę, że Ministerstwo Finansów wie o podatnikach coraz więcej. Resortowi pomagają w tym wprowadzone ostatnio mechanizmy. Są to m.in. jednolite pliki kontrole, raporty schematów podatkowych. Zdaniem Nikończyka, organy podatkowe dostają teraz od podatników bardzo dużo danych, które zostaną w Ministerstwie Finansów już zawsze. Mogą posłużyć do celniejszego typowania firm do kontroli podatkowych, także z uwzględnieniem całej branży, w której działają. – Urzędnikom zdecydowanie łatwiej będzie teraz wychwycić podmiot, który wykazuje stratę podatkową lub niskie dochody, gdy cała jego branża osiąga znacząco lepsze wyniki – podkreślał Nikończyk.

Sprawdź w LEX:

Raportowanie schematów podatkowych przez biura rachunkowe >

Podstawowe problemy z raportowaniem JPK_KR >

System działa, kolejne usprawnienia przed nami

Obecny na konferencji Filip Świtała, wiceminister finansów zapewniał z kolei, że ostatnie zmiany w systemie prawa podatkowego spełniają swoją rolę. Zwrócił uwagę, że ich celem było przede wszystkim zapewnienie dochodów budżetowi państwa na realizację celów publicznych. ChodZmiany w podatkach - kongres podatkowy Lewiatan 2019ziło także o zapewnienie uczciwej konkurencji i unowocześnienie systemu podatkowego. – Zależało nam na wyeliminowaniu takich sytuacji, w których dwa podmioty działające w tej samej branży, w podobnej sytuacji, tak prowadzą swoje rozliczenie, że jeden z nich płaci podatki w należytej wysokości, a drugi nie – tłumaczył Świtała. Wiceminister podkreślał dużą rolę klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, raportowania schematów podatkowych, exit tax, split paymentu, blokowania rachunków bankowych i pakietu przewozowego. Zwrócił także uwagę na malejącą lukę w VAT i wzrastające wpływy z podatków dochodowych.

Sprawdź w LEX: Projektowana nowelizacja KKS - podwyższenie kar za wybrane przestępstwa i wykroczenia skarbowe >

Trzy nowe ustawy i zmiany w ordynacji

Na pytanie o priorytety Ministerstwa Finansów w najbliższym czasie, Świtała zwrócił uwagę, że w resorcie prowadzone są prace koncepcyjne nad kompleksową reformą opodatkowania dochodów. Mają powstać trzy, całkowicie nowe ustawy. Pierwsza będzie dotyczyć opodatkowania dochodów z pracy, druga będzie się natomiast odnosić do dochodów z działalności gospodarczej. Trzecia ustawa ma regulować opodatkowanie dochodów kapitałowych. Z zapowiedzi wiceministra wynika także, że resort będzie chciał ujednolicić przepisy podatkowe z regulacjami wynikającymi z ustawy o rachunkowości. Cały czas prowadzone są również prace nad nową ordynacją podatkową.