Funkcjonariusze Delegatury ABW w Katowicach pod koniec lutego 2017 roku dokonali zatrzymania kolejnych 2 osób w sprawie dotyczącej wyłudzeń podatku VAT w zakresie wewnątrzwspólnotowego obrotu katodą niklową i innymi metalami nieżelaznymi. Funkcjonariusze zabezpieczyli jednocześnie na rachunkach bankowych podmiotów gospodarczych biorących udział w procederze środki finansowe w wysokości 7 mln złotych.

Nadzorująca sprawę Prokuratura Regionalna w Katowicach przedstawiła zatrzymanym m.in. zarzuty wyłudzenia podatku VAT, „prania brudnych pieniędzy”, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentach. Zarzutami objęto wyłudzenia podatku VAT opiewające na kwotę ponad 53 mln złotych.

Podejrzani to prokurent i prezes dwóch zarejestrowanych na terenie Śląska podmiotów gospodarczych, z których jeden zajmował się m.in. wewnątrzwspólnotowymi dostawami w/w asortymentu. Podejrzani brali udział w tzw. „karuzeli podatkowej”, uczestnicząc w łańcuszku firm z wykorzystaniem tzw. firm „słupów” zajmujących się fikcyjnym obrotem m.in. katodą niklową. Towar faktycznie opuszczał granicę RP, lecz za pośrednictwem szeregu zarejestrowanych na terenie Republiki Czeskiej i Słowacji firm był ponownie wprowadzany do obrotu przez tzw. firmy „słupy”, pełniące funkcje znikających podatników.

Firmy te nie odprowadzały podatku VAT a towar ponownie za pośrednictwem wyżej opisanej śląskiej firmy trafiał do czeskich podmiotów gospodarczych. Wystawiane w związku z tym faktury VAT potwierdzały rzekome transakcje handlowe z podmiotami zagranicznymi i służyły uprawdopodobnieniu obrotu i dokonywaniu na szkodę Skarbu Państwa wyłudzeń podatkowych.

22 lutego 2017 roku wobec jednego z zatrzymanych Sąd Rejonowy w Katowicach zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, wobec drugiego zastosowano środki o charakterze wolnościowym. Podejrzanym grozi kara do 15 lat więzienia.

Do tej pory w opisywanym śledztwie postawiono zarzuty 14 osobom, z czego wobec trzech stosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Sprawa ma charakter rozwojowy i wielowątkowy.

 

Dowiedz się więcej z książki
Kontrola realizacji zobowiązań podatkowych w Polsce
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł