Ministerstwo Gospodarki chce umożliwić podatnikom ewidencjonującym sprzedaż za pomocą kas fiskalnych zapisów w ewidencjach podatkowych raz w miesiącu, wyłącznie w oparciu o miesięczny raport fiskalny.

Przygotowywany przez Ministerstwo Gospodarki projekt założeń ustawy o redukcji obowiązków informacyjnych oraz o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców przewiduje umożliwienie podatnikom ewidencjonującym sprzedaż za pomocą kas fiskalnych dokonywanie zapisów w ewidencjach podatkowych raz w miesiącu, wyłącznie w oparciu o miesięczny raport fiskalny. Wprowadzenie proponowanego rozwiązania ma wyeliminować konieczność sporządzania dziennych zestawień sprzedaży z dobowych raportów fiskalnych, a tym samym znacznie zmniejszyć obciążenia administracyjne wynikające z konieczności wykonywania tego obowiązku informacyjnego.

W obowiązującym stanie prawnym, na podstawie § 20 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475) oraz § 3 i § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz. U. Nr 219, poz. 1836) podatnicy ewidencjonujący sprzedaż za pomocą kas fiskalnych są zobowiązani dokonywać zapisów w księdze przychodów i rozchodów w oparciu o dobowe raporty fiskalne albo na podstawie danych wynikających z miesięcznych zestawień raportów dobowych. W ewidencji przychodów nie przewiduje się zapisów na podstawie miesięcznych zestawień raportów dobowych – przepisy rozporządzenia wprowadzają obowiązek prowadzenia zapisów w oparciu o wystawione na koniec dnia dowody wewnętrzne podsumowujące przychody z każdego dnia.

W opinii resortu gospodarki jest to nieuzasadniony, biurokratyczny obowiązek nakazujący podatnikom przenoszenie dziennych zestawień sprzedaży z dobowych raportów fiskalnych, zamiast dokonania jednego wpisu do ewidencji podatkowej w oparciu o miesięczny raport fiskalny. Szczegółowe dane o sprzedaży znajdują się w pamięci kasy fiskalnej i w każdym momencie możliwe jest skonfrontowanie zapisów w ewidencji księgowej z zapisami kasy fiskalnej. Dodatkowo możliwy jest wgląd w wydruki papierowe paragonów fiskalnych, które podatnicy są zobowiązani przechowywać przez okres dwóch lat.

Michał Malinowski