Przedsiębiorczyni w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzi szkolenia i udziela informacji dotyczących grantów i zdobywania funduszy. Prowadzenie takiej działalności wyróżnia się częstymi i bezpośrednimi kontaktami z klientami i uczestnikami szkoleń, dlatego nieustannie musi dbać o profesjonalny wizerunek. W tym celu regularnie korzysta z usług fryzjerskich, manicure i innych usług kosmetycznych.

Zdaniem wnioskodawczyni, wydatki na usługi fryzjerskie, manicure i usługi kosmetyczne bezpośrednio przyczyniają się do zachowania oraz zabezpieczenia źródła przychodów prowadzonej firmy. Profesjonalny wizerunek to podstawa w pracy, a potencjalni klienci zanim podejmą współpracę oceniają usługodawców na podstawie wizerunku i pod kątem zaufania, które jest niezbędne w profesjonalnej obsłudze firm. Zdaniem wnioskodawczyni, wygląd może zepsuć relacje z kursantami, a szkolenie może być przez to nieefektywne.

 

Związek między poniesionym kosztem a uzyskiwaniem przychodów

Koszty uzyskania przychodów to koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodu (art. 22 ust. 1 ustawy o PIT). Jednak nie każdy wydatek poniesiony przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania, lecz tylko ten wydatek, który pozostaje w takim związku przyczynowo-skutkowym, że poniesienie go ma wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodów.

Ustawodawca wyróżnia koszty podatkowe bezpośrednio związane z przychodami, których poniesienie przekłada się wprost na uzyskanie konkretnych przychodów (w danym okresie i w danej wysokości) oraz inne niż bezpośrednio związane z przychodami, których nie można w taki sposób przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako prowadzące do ich osiągnięcia (koszty pośrednie). Wydatek możliwy do zaliczenia jako koszt firmowy musi być rzeczywisty, właściwie udokumentowany, pokryty z zasobów majątkowych podatnika w celu uzyskania, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, pozostawiając w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Czytaj też w LEX: Nietypowe koszty uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych >

O tym, co jest celowe i potrzebne w ramach prowadzonej działalności decyduje podmiot prowadzący działalność gospodarczą (a nie organ podatkowy). Podatnik jest zobowiązany wykazać związek poniesionych kosztów z działalnością gospodarczą oraz okoliczności potwierdzające, że ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiągniętych przychodów.

Zobacz także: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 kwietnia 2017 r., sygn. II FSK 3526/16

 


Profesjonalny wizerunek to przejaw kultury osobistej, a nie działania firmowe

Charakter prowadzonej działalności wymagający bezpośrednich kontaktów z klientami oraz profesjonalnego wizerunku nierozłącznie wpływa na poniesienie wydatków w celu adekwatnego prezentowania się podczas wykonywania obowiązków zawodowych. Jednakże niezależnie od rodzaju wykonywanego zawodu czy prowadzonej działalności gospodarczej, każda osoba może, a nawet powinna korzystać z podstawowych usług kosmetycznych czy fryzjerskich. Z tej przyczyny wydatki na usługi stanowią realizację normalnych potrzeb każdego człowieka, a schludny i estetyczny wygląd świadczy o kulturze osobistej i jak wskazał organ interpretujący - nie jest zależny od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

Czytaj też w LEX: Wasielewska Natalia, Koszty uzyskania przychodów czy wydatki o charakterze osobistym – gdzie przebiega granica? >

Mimo, że wymienione przez wnioskodawczynię wydatki nie zostały wprost wymienione w katalogu wydatków wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów, wszystkie pozostałe koszty nie mogą być uznane za koszty podatkowe. Dyrektor KIS stwierdził, że dbałość o wizerunek zewnętrzny jest bardzo istotna, ale sytuacja przedsiębiorczyni nie jest sytuacją znacząco odbiegającą od ogólnie przyjętych norm społecznych. W związku z tym stwierdził, że koszty usług fryzjerskich oraz kosmetycznych nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, gdyż wydatki te mają charakter wydatków osobistych związanych jedynie z poprawą wizerunku.

interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 5 czerwca 2024 r., nr 0112-KDIL2-2.4011.363.2024.2.MW

Czytaj również: Jak uniknąć odpowiedzialności za zaległości podatkowe małżonka