Celem przygotowanego przez resort finansów projektu rozporządzenia jest zmniejszenie uciążliwości związanych ze składaniem deklaracji podatkowych. Aktualnie podatnicy będący osobami fizycznymi bez stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego mogą wysyłać 43 deklaracje. Dzięki projektowanej regulacji, ich liczba wzrośnie o kolejne deklaracje:
- informację podsumowującą/korektę informacji podsumowującej w obrocie krajowym (VAT-27),
- informację podsumowującą o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UE),
- korektę informacji podsumowującą o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UEK),
- informacje o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności (PIT-16Z),
- zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-CFC).

Deklaracje te będą mogli składać wyłącznie podatnicy będący osobami fizycznymi. Osoby prawne i jednostki niemające osobowości prawnej, tak jak dotychczas, będą mogły składać powyższe deklaracje opatrując je bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Projektowane przepisy maja wejść w życie 1 września 2015 r.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego