Pierwsza edycja odbyła się w listopadzie 2011 r. i spotkała się z żywym zainteresowaniem ze strony licznie zgromadzonych słuchaczy. W wydarzeniu wzięło udział ponad 150 osób.

Program drugiej edycji Forum jest dedykowany bardzo istotnym zagadnieniom z zakresu optymalizacji aktywności gospodarczej prowadzonej w wybranych formach, a także tematyce podatku dochodowego odroczonego, który - z uwagi na autonomię polskiego prawa bilansowego i podatkowego - może stanowić istotną pozycję sprawozdania finansowego oraz zasadom ustalania wartości początkowej i wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem regulacji podatku dochodowego od osób prawnych.

Forum otworzą prof. dr hab. Ewa Walińska i sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego dr Artur Mudrecki wykładem na temat podatkowych i księgowych rozliczeń kosztów w czasie. Następnie uczestnicy będą mogli wziąć udział w dwóch równolegle prowadzonych ścieżkach tematycznych - podatkowej i księgowej.

W ramach ścieżki podatkowej, referaty wygłoszą doradcy podatkowi - Katarzyna Modrzejewska (Optymalizacja podatkowa transakcji transgranicznych), Alicja Borodziewicz (Optymalizacja podatkowa przy zmianie formy prawnej) i Krzysztof J. Musiał (Optymalizacja opodatkowania przy zastosowaniu spółki komandytowo-akcyjnej). Ścieżka księgowa gwarantuje udział w dwóch wykładach dr Agnieszki Wencel (Podatek dochodowy odroczony jako skutek różnic w rachunkowości i prawie podatkowym oraz Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w świetle zasad rachunkowości, wpływ prawa podatkowego na ich wycenę).

Partnerami merytorycznymi konferencji są publikacje elektroniczne dedykowane osobom zawodowo zajmującym się zagadnieniami podatkowymi i księgowymi: Vademecum Doradcy Podatkowego oraz Vademecum Głównego Księgowego. Patronem medialnym jest miesięcznik Przegląd Podatkowy.

Konferencja skierowana jest do dyrektorów finansowych dużych firm, głównych księgowych, pracowników działów prawnych i finansowych, członków zarządu odpowiedzialnych za finanse i rachunkowość, doradców podatkowych, radców prawnych i pracowników kancelarii prawnych oraz praktyków prawa podatkowego. Ponadto udział w konferencji umożliwia zdobycie 5 punktów szkoleniowych wymaganych przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych.

Więcej na temat Forum >>