W przedmiotowej sprawie sąd okręgowy zasądził od spółki na rzecz podatnika blisko 385 tys. zł z tytułu poniesionych nakładów na budowę budynku na użytkowanym gruncie.

Podatnik wystawił na rzecz spółki fakturę VAT na tą kwotę doliczając blisko 90 tys. VAT. Spółka faktury jednak nie przyjęła twierdząc, że kwota zasądzona wyrokiem SO stanowi już kwotę brutto. Podatnik określony w fakturze VAT w całości odprowadził.

Istota sporu sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, czy zasądzona przez SO kwota jest kwotą netto – jak twierdzi podatnik, czy kwotą brutto – jak stwierdził fiskus w interpretacji indywidualnej, o wydanie której wystąpił podatnik.

Sprawa trafiła do WSA w Rzeszowie. Zdaniem sądu w sporze rację ma fiskus, że kwota określona przez SO stanowi kwotę brutto (zawierającą VAT). Zdaniem sądu brak wyraźnego wskazania w orzeczeniu sądowym, że zasądzona kwota stanowi kwotę netto, nie pozwala na samowolne powiększenie przez podatnika zasądzonej kwoty o kwotę podatku od towarów i usług i wystawienie faktury na kwotę w powiększonej o ten podatek wysokości.

Wyrok WSA w Rzeszowie z 20 listopada 2014 r., sygn. akt I SA/Rz 880/14

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Ksiegowego