Pytanie

Kiedy występuje obowiązek złożenia deklaracji VAT-8, a kiedy VAT-9M?
Proszę podać przykład.

Odpowiedź

Deklaracja VAT-8 jest przeznaczona dla podatników niebędących podatnikami VAT czynnymi (i w związku z tym nieskładających deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D), u których występują opodatkowane nabycia wewnątrzwspólnotowe oraz (ewentualnie w tym samym miesiącu) importy usług, dostawy, dla których podatnikiem jest nabywca (w tym również krajowe).
Natomiast deklaracja VAT-9M jest przeznaczona dla tych podmiotów prowadzących działalność, którzy nie są podatnikami VAT czynnymi (i w związku z tym nie składają deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D), u których w danym miesiącu nie wystąpiły nabycia wewnątrzwspólnotowe, jednakże w danym miesiącu ma u nich miejsce import usług, bądź dostawa, dla których podatnikiem jest nabywca (w tym również krajowa).

Uzasadnienie

Wzory deklaracji podatkowych są określone w przepisach rozporządzenia ministra finansów z 18 marca 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 394) – dalej r.w.d.p.t.u.

Wspólną cechą deklaracji VAT-8 oraz VAT-9M jest to, że deklaracje te składane są (w określonych sytuacjach) przez podatników, którzy nie składają periodycznych deklaracji VAT-7 (ewentualnie VAT-7K, bądź VAT-7D). Deklaracje VAT-8 oraz VAT-9 przeznaczone są dla tych podatników VAT, którzy nie są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni, a którzy w pewnych przypadkach muszą się rozliczyć z podatku ze swoich transakcji.

Deklaracja VAT-8 jest przeznaczona dla podatników niebędących podatnikami VAT czynnymi (i w związku z tym nieskładających deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D), u których występują opodatkowane nabycia wewnątrzwspólnotowe oraz (ewentualnie w tym samym miesiącu) importy usług, dostawy, dla których podatnikiem jest nabywca (w tym również krajowe).

Przykładowo:

Rolnik zryczałtowany nabył towary z UE o wartości w danym roku większej niż 50.000 zł. Począwszy od przekroczenia tej kwoty będzie musiał złożyć deklaracje VAT-8, aby tam ujawnić nabycia wewnątrzwspólnotowe.
Lekarz dentysta nabył w innym państwie UE specjalistyczne wyposażenie o wartości przekraczającej (jednorazowo) 50.000 zł. Powinien złożyć deklaracje VAT-8 i ujawnić w niej dokonane transakcje.

Jednocześnie w deklaracji VAT-8 ujmuje się – jeśli jest ona składana przez danego podatnika w danym miesiącu, z uwagi na transakcje wewnątrzwspólnotowe – przypadki importu usług oraz dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca.

Przykładowo

Rolnik z pierwszego przypadku w tym samym miesiącu, za który składa VAT-8, kupił blachę stalową. Została ona opodatkowana w procedurze reverse chargé (odwrotnego obciążenia). Powinien wykazać zakup i podatek od tego zakupu w deklaracji VAT-8.
Lekarz z drugiego przypadku w tym samym miesiącu, za który składa VAT-8, nabył z zagranicy usługę elektronicznej prenumeraty czasopisma branżowego. Powinien wykazać ten zakup i podatek od niego w deklaracji VAT-8.

Natomiast deklaracja VAT-9M jest przeznaczona dla tych podmiotów prowadzących działalność, którzy nie są podatnikami VAT czynnymi (i w związku z tym nie składają deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D), u których w danym miesiącu nie wystąpiły nabycia wewnątrzwspólnotowe, jednakże w danym miesiącu ma u nich miejsce import usług, bądź dostawa, dla których podatnikiem jest nabywca (w tym również krajowa).

Nowe deklaracje VAT od lipca 2018 >>
 

Przykładowo

Rolnik ryczałtowany kupił w czerwcu blachę stalową na odwrotne obciążenie. Nie ma transakcji wewnątrzwspólnotowych. Powinien złożyć deklarację VAT-9M za czerwiec i wykazać tam obrót z tytułu tego zakupu - dostawa dla której podatnikiem jest nabywca.
Podatnik korzystający ze zwolnienia podmiotowego zakupił usługę reklamową od podmiotu z Irlandii z miesiącu kwietniu. Nie ma nabyć wewnątrzwspólnotowych. Powinien złożyć za kwiecień deklarację VAT-9M, w której rozliczy import usług.

Pytanie pochodzi z programu Vademecum Głównego Ksiegowego