Podpisany w Abu Zabi 11 grudnia 2013 r. protokół zmieniający umowę ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku dostosowuje obecnie obowiązującą umowę do aktualnych standardów wynikających z Modelowej Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku. Zaktualizowano w nim wykaz podatków, których dotyczy umowa.

Zobacz: Polska podpisała protokół do umowy podatkowej z ZEA >>

Umowy o wymianie informacji w sprawach podatkowych z Bermudami, Brytyjskimi Wyspami Dziewiczymi i Kajmanami są pierwszymi tego rodzaju umowami zawartymi przez Polskę i pozwolą na wykreślenie tych trzech terytoriów z listy krajów oraz terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową określonych w rozporządzeniu ministra finansów.