Ustawa ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego oraz zwalczanie szkodliwej konkurencji ze strony rajów podatkowych oraz przeciwdziałanie odraczaniu lub unikaniu opodatkowania przy wykorzystaniu mechanizmu przesuwania dochodów do spółek zależnych zlokalizowanych w krajach o preferencyjnych systemach podatkowych. Za CFC uznawane będą spółki, w których polski podatnik ma minimum 25 proc. udziałów. Dodatkowo, przychody w takiej spółce muszą mieć w co najmniej 50 proc. finansowy charakter, czyli pochodzić m.in. z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji). Kolejnym warunkiem jest to, aby sama spółka zlokalizowana była w kraju, w którym opodatkowanie jest niższe o minimum 25 proc. w porównaniu do stawki CIT w Polsce.

Zobacz: Opodatkowanie CFC zniechęci polskich podatników do działalności w UE >>

Nowelizacja przewiduje również, że świadczenia otrzymywane przez klientów banku, tzw. cashback w związku z prowadzeniem rachunku bankowego podatnika będą opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a nie jak dotychczas - według skali podatkowej, co ma uprościć pobór podatku. Ponadto, zgodnie z ustawą, wprowadzone zostały nowe zwolnienia podatkowe, m.in. dla świadczeń otrzymywanych w wyniku uwzględnienia skargi na przewlekłość postępowania, jak również wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu.

Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2015 r. z wyjątkiem przepisów dotyczących dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych, które wchodzą w życie pierwszego dnia czwartego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia oraz przepisów dotyczących certyfikatów rezydencji, które wchodzą w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.

Zmiany przewidujące odroczenie opodatkowania przychodu z tytułu wniesienia do spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego (komercjalizowanej własności intelektualnej) wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, natomiast regulacje dotyczące zwolnień przedmiotowych w podatku dochodowym od osób fizycznych – z dniem następującym po dniu ogłoszenia (zgodnie z przepisem przejściowym preferencje te będą miały zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r.). Ponadto część przepisów wchodzi w życie po upływie 14 i 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy.

Zobacz też: Na zmianach w podatkach skorzysta budżet a nie przedsiębiorcy >>

Trust jako remedium na opodatkowanie CFC >>