Umowa pożyczki zawarta pomiędzy podatnikami VAT korzysta z wyłączenia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Tak stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej udzielając interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie zwolnienia od podatku umowy pożyczki zawartej pomiędzy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością a jej wspólnikiem, w przypadku gdy zarówno pożyczkobiorca (wspólnik), jak i spółka z o.o. (pożyczkodawca) są podatnikami podatku od towarów i usług oraz podlegają uregulowaniom prawnym na gruncie ustawy o VAT.

Stosownie do art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, o wyłączeniu z opodatkowania tym podatkiem nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna ze stron, z tytułu dokonania tej konkretnej czynności, jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z tego podatku zwolniona.

Jeżeli więc umowa pożyczki została objęta zakresem ustawy o podatku od towarów i usług, powyższa czynność korzystała z wyłączenia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Wyłączenie umowy pożyczki powoduje, że wnioskodawca nie jest zobowiązany do składania deklaracji PCC.

 Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 27 maja 2011 r., sygn. IPTPB2/436-3/11-2/KK.

Jolanta Mazur