Tożsamość pochodzi z wewnątrz firmy: określona i zaakceptowana przez kierownictwo ma decydować, jak firma ma być postrzegana. To, co otoczenie ma myśleć o firmie powinno wynikać z obiektywnej oceny rzeczywistości – zestawu cech charakteryzujących firmę. Aby ustalić tożsamość firmy najpierw trzeba więc obiektywnie spojrzeć na firmę, a następnie wskazać cechy pożądane na przyszłość. Oto kilka wskazówek, które pomogą określić tożsamość firmy:

  1. Krótko zdefiniuj generalną charakterystykę firmy: podstawowa działalność, na czym się skupia.
  2. Określ kluczowe umiejętności: w czym jesteśmy dobrzy, w czym nie.
  3. Ustal, co odróżnia firmę od innych w tej samej branży.
  4. Odtwórz, co legło u podstaw tworzenia firmy: jaka idea przyświecała założycielowi w momencie rozpoczynania działalności.
  5. Jeśli forma nie ma wizji i misji, ustal jakie korzyści z istnienia firmy wynikają dla jej otoczenia można wskazać.
  6. Określ najważniejsze postaci w historii firmy, odtwórz jej historię (zarówno pozytywną, jak i negatywną) i ustal, czy jest ona komunikowana w jednolity sposób otoczeniu ( i w ogóle znana).

Tożsamość to nie to samo co wizerunek, ale leży u podstaw budowania wizerunku m.in. za pomocą narzędzi public relations.

Opracowano na podstawie: K. Wojcik, Public Relations, Wiarygodny dialog z otoczeniem, wyd. V z 2013 r. Oficyna a Wolters Kluwer.