Gminy od nowego roku będą mogły zwiększyć wysokość m.in. podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu, opłat miejscowych i opłaty od posiadania psów. Zgodnie z obwieszczeniem ministra finansów, maksymalna stawka podatku od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej będzie mogła wynieść 0,74 zł za metr kwadratowy. Obecnie jest to 0,71 zł.
Podatek za grunty tzw. pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, będzie mógł osiągnąć 0,37 zł za metr kw. (teraz 0,35 zł).
Stawka podatku za metr kwadratowy powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego wyniosłaby maksymalnie 0,62 zł (obecnie 0,59 zł), a za budynek związany z prowadzeniem działalności gospodarczej - 19,81 zł (teraz jest 19,01 zł).
Wzrosnąć może też podatek od środków transportu. I tak np. opłata za ciężarówkę o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu od 3,5 do 5,5 tony włącznie może sięgnąć 704,61 zł, a od auta powyżej 9 ton - 1410,58 zł.
Gminy będą mogły ustalić wyższą opłatę targową (do 658,49 zł) oraz podwyższyć do 104,2 zł opłatę za posiadanie psa.
Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do obwieszczenia, obowiązujące w danym roku podatkowym maksymalne stawki ulegają co roku zmianie. Zależą one od poziomu inflacji.
Wskaźnik cen ustala się na podstawie informacji Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z komunikatem GUS z lipca br., inflacja w pierwszym półroczu 2008 r. wyniosła 4,2%. Dlatego o tyle wzrosły górne granice stawek podatków i opłat lokalnych.
O tym, czy podnieść stawki, czy utrzymać je na obecnym poziomie, zdecydują samorządy.
Obwieszczenie zostało już podpisane przez ministra finansów, ale czeka na publikację w Monitorze Polskim.