W czwartek 10 marca 2022 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

Wydłużenie przypadających w 2022 r. terminów m.in. na sporządzenie, zatwierdzenie i przekazanie sprawozdań finansowych dotyczy:

  • jednostek sektora prywatnego (z wyłączeniem jednostek nadzorowanych przez KNF - działających na rynku finansowym) oraz organizacji pozarządowych – o 3 miesiące;
  • jednostek sektora finansów publicznych – o 1 miesiąc;
  • podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe (w zakresie przekazania sprawozdania finansowego Szefowi KAS) – o 3 miesiące.

Na podstawie rozporządzenia zostały przedłużone terminy dotyczące w szczególności: inwentaryzacji, sporządzenia zestawienia obrotów i sald, sporządzenia sprawozdania finansowego, jego przekazywania oraz zatwierdzenia dla wybranych jednostek. Rozporządzanie wydłuża również terminy dotyczące sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przedłużenia poszczególnych terminów>>

O potrzebie wydania rozporządzenia serwis Prawo.pl pisał już 1 marca w tekście pt. Tylko miesiąc na CIT-8 i sprawozdanie finansowe - wszyscy czekają na zapowiedziane przedłużenie >> Apelowaliśmy do resortu finansów o jak najszybsze wydanie rozporządzenia. Problem polegał na tym, że konsultacje projektu trwały do 9 lutego 2022 roku, potem projekt zamieszczono na stronie Rządowego Centrum Legislacji. 15 lutego trafił do opiniowania i od tamtej pory zapanowała cisza. Doradcy podatkowi i księgowi zastanawiali się, czy także w tym roku będzie jak w latach ubiegłych, kiedy rozporządzenia o przedłużaniu czasu na rozliczenie podatku czy złożenie sprawozdania finansowego wydawane były „za pięć dwunasta”, tuż przed upływem terminu.