Zmiany z 12 czerwca 2015 r. w  ustawie o grach hazardowych, która wejdą w życie 3 września wprowadzają m.in. możliwość prowadzenia działalności hazardowej na terenie Polski przez spółki z terenu UE lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) za pośrednictwem utworzonego w Polsce oddziału albo ustanowionego przedstawiciela.

Zobacz: Działalność hazardowa także dla europejskich spółek >>

Spółki te będą podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą podlegającą kontroli, zatem winny podlegać urzędowemu sprawdzaniu w takim samym zakresie jak to ma miejsce w przypadku spółek krajowych. W przypadku podjęcia działalności przez spółki zagraniczne w zakresie urządzania zakładów wzajemnych, urzędowym sprawdzaniem, w świetle obowiązujących przepisów, należałoby objąć siedzibę spółki, co nie będzie możliwe, ponieważ znajduje się ona poza terytorium Polski.

Zgodnie więc z projektowanym rozporządzeniem, urzędowe sprawdzanie w przypadku takich spółek zagranicznych będzie przeprowadzane w siedzibie oddziału utworzonego przez te spółki na terytorium RP, albo w miejscu przechowywania dokumentacji dotyczącej działalności w zakresie urządzania i prowadzenia gier liczbowych, gier telebingo i zakładów wzajemnych przez ustanowionego przez te spółki przedstawiciela oraz w miejscu, w którym znajdują się centralne maszyny służące do urządzania i prowadzenia gier hazardowych.

Inpochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego