25 października 2013 r. w Warszawie, w siedzibie Krajowej Rady Doradców Podatkowych w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 3/310 o godz. 11.30
odbędzie się seminarium:

Indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego – postępowanie i orzecznictwo

Program:
11.30 – 11.45 Rejestracja uczestników
11.45 – 12.00 Wprowadzenie
Przedstawiciel Krajowej Rady Doradców Podatkowych
Prezentacja prelegenta oraz tematu seminarium
Iwona Kaczorowska – Redaktor Naczelna Przeglądu Podatkowego


12.00 – 13.15 Wykład nr 1:
Prowadzący: Jacek Brolik – sędzia Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego
Prawidłowość wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego
13.15 – 13.30 Prezentacja publikacji LEX Navigator Procedury Podatkowe


13.30 – 13.45 Przerwa
13.45 – 15.00 Wykład nr 2:
Prowadzący: Jacek Brolik – sędzia Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego
Zaskarżanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego do sądu administracyjnego
15.00 - 15.15 Przerwa
15.15 – 16.00 Dyskusja na tematy poruszone w wykładach
16.00 Zakończenie seminarium

Prosimy o potwierdzenie przybycia:
- doradcy podatkowi: konferencja@kidp.pl 
- prenumeratorzy Przeglądu Podatkowego: ikaczorowska@wolterskluwer.pl

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń