Pracodawca zaliczy do kosztów uzyskania przychodów wydatki w kwocie nie przekraczającej 400 zł miesięcznie na jedno dziecko lub 200 zł w przypadku przedszkola. Limity dotyczą również dopłat dla dzieci pracowników uczęszczających do innej placówki, w części dotyczącej kosztów ponoszonych przez pracowników i niesfinansowanych z innych źródeł, np. z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).

Zobacz: Rząd proponuje ulgi podatkowe na przyzakładowe przedszkola >>

Ponadto, w projekcie przewidziano zwolnienie z PIT:

- świadczeń, które nie są sfinansowane z ZFŚS, otrzymanych przez pracownika od pracodawcy z tytułu objęcia opieką dziennego opiekuna dzieci pracowników lub uczęszczania dzieci pracowników do żłobka (klubu dziecięcego) – w kwocie 400 zł lub przedszkola – w kwocie 200 zł,

- świadczeń otrzymanych z ZFŚS związanych z pobytem dzieci osób uprawnionych do tych świadczeń w przedszkolach (obecnie zwolnieniem objęte są świadczenia związane z pobytem dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych).

Nowe regulacje mają obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.

Zobacz też: Preferencje podatkowe na żłobki będą kosztować ponad 100 mln zł >>

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego