Projekt ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych stanowi drugi etap otwierania dostępu do zawodów regulowanych poprzez ograniczenie lub likwidację obecnych wymogów. Obejmuje 91 profesji w tym 9 finansowych. Rząd wskazuje np., że nadmierne regulowanie zawodów związanych z rachunkowością niekorzystnie wpływa na konkurencyjność oraz innowacyjność gospodarki i obniża poziom zatrudnienia w tym sektorze.

Drugi etap deregulacji ma objąć też kilka profesji rynku finansowego. Chodzi tu o osoby zajmujące się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych, doradców podatkowych, brokerów i agentów ubezpieczeniowych, aktuariuszy, agentów celnych, biegłych rewidentów, przyjmujących zakłady wzajemne i prowadzących kolektury gier liczbowych.

Rząd przyjął projekt 25 czerwca 2013 r. Rządowa propozycja wpłynęła do Sejmu 17 lipca 2013 r. Pierwsze czytanie odbyło się 23 lipca 2013 r. na posiedzeniu Sejmu. Następnie projekt trafił do Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji. 24 września 2013 r. odbyło się wysłuchanie publiczne dotyczące projektu. 19 lutego 2014 r. komisja przyjęła projekt z poprawkami dotyczącymi m.in. zwiększenia zakresu deregulacji, np. w odniesieniu do uzyskiwania uprawnień budowlanych. Komisja zaproponowała też zmiany legislacyjne, doprecyzowujące, porządkujące i redakcyjne. Sprawozdawcą komisji był poseł Adam Szejnfeld. W związku ze zgłoszonymi poprawkami podczas drugiego czytania, projekt został skierowany ponownie do Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji.

Artykuł pochodzi z Vademecum Głównego Księgowego