Monografia, autorstwa Krzysztofa Tesznera, która ukazała się nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer, jest pierwszą i jedyną pozycją na rynku dotyczącą rozprawy w postępowaniu podatkowym. Stanowi rezultat badań autorskich w ramach projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki nad stosowaniem tej instytucji przez podatkowe organy odwoławcze w latach 2007-2012

Projekt zakładał zbadanie poszczególnych zagadnień szczegółowych związanych z rozprawą podatkową, ale także wykorzystywanie w podatkowym postępowaniu odwoławczym innych, alternatywnych dla rozprawy instrumentów prawnych przez organy administracji publicznej. Badania empiryczne dotyczyły więc stopnia realizacji ustawowego obowiązku przeprowadzenia rozprawy w przypadku zaistnienia określonych przesłanek oraz przyczyn, dla których rozprawa w postępowaniu podatkowym jest wykorzystywana w sposób niedostateczny, jak też tego, czy uczestnicy tego postępowania znają badaną instytucję prawną i wnoszą o jej przeprowadzenie.

W książce "Rozprawa w postępowaniu podatkowym" wykorzystano bogate orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych, które potwierdza określoną praktykę postępowania. Autor sformułował również postulaty de lege ferenda, które powinny być wzięte pod uwagę przy nowelizacji ordynacji podatkowej.

  Książka "Rozprawa w postępowaniu podatkowym" dostępna jest w księgarni internetowej Profinfo >>