Z publikowanego w piątek projektu rozporządzenia MF nowelizującego dotychczasowe przepisy w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wynika, że  nowe wzory na 2021 r. będą odnosić się do formularzy: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT/B, PIT/D, PIT/DS, PIT/IP, PIT/O, PIT/Z, PIT/WZ oraz PIT/SE.

Nowe formularze są konieczne po dokonanych zmianach w prawie, które obowiązują od 1 stycznia 2020 r. Część rozwiązań zostało wprowadzanych ustawami podatkowymi bądź tzw. ustawami covidowymi - napisano w ocenie skutków regulacji.

Czytaj: Jak zapłacić niższy PIT w przyszłym roku>>
 

Projektowane zmiany dotyczą m.in. skutków ustawy dotyczącej ograniczenia zatorów płatniczych (z 19 lipca 2019 r.). Chodzi o tzw. ulgę za złe długi, która daje możliwość korekty podatku w przypadku braku zapłaty za fakturę przez wierzyciela. - W zeznaniach podatkowych PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS oraz w załączniku PIT/IP dodano sekcję uwzględniającą ulgę na złe długi. Ponadto dla celów rozliczenia tej preferencji utworzono nowy załącznik PIT/WZ  - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Inna zmiana dotyczy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (z 31 marca 2020 r.)., która wprowadziła m.in. możliwość odliczenia darowizn na przeciwdziałanie COVID-19, przekazanych np. jednoimiennym szpitalom, Agencji Rezerw Materiałowych czy Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych. Z uzasadnienia projektu wynika, że odliczeń tych dokonuje się na podstawie i zasadach określonych w art. 52n ustawy PIT, czyli od podstawy obliczenia podatku ustalonej zgodnie z art. 26ust. 1 ustawy PIT, art. 30c ust. 2 ustawy PIT.

Rozporządzenie ma też dotyczyć ustawa z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Rozszerzyła ona katalog darowizn odliczanych na podstawie i zasadach określonych w art. 52n ustawy PIT - o darowizny przekazane domom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowniom, schroniskom dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodkom wsparcia, rodzinnym domom pomocy oraz domom pomocy społecznej. Umożliwiła ona też, na zasadach określonych w ustawie PIT, odliczenie darowizn, które na przeciwdziałanie COVID-19 zostały przekazane z udziałem organizacji pożytku publicznego.