W I kwartale 2014 r. podmioty zarejestrowane w Polsce wpłaciły do budżetu państwa prawie 30 mln złotych z tytułu podatku od gier. Natomiast w I kwartale 2015 r. kwota ta wyniosła już ponad 39 mln zł. Wynika z tego, że działania Ministerstwa Finansów i Służby Celnej przynoszą efekty, ale biorąc pod uwagę fakt, iż branża internetowych zakładów wzajemnych opanowana jest w 91 proc. przez tzw. szarą strefę wpływy te mogłyby być znacznie większe.

Wciąż nie wprowadzono rozwiązania, które w dostateczny sposób przestrzegałoby graczy przed korzystaniem z nielegalnych serwisów. Jednym z pomysłów, który mógłby znacząco wpłynąć na poprawę świadomości prawnej graczy, jest wyświetlanie podczas odwiedzin strony internetowej nielegalnie działającego na terytorium Polski operatora informacji o możliwych konsekwencjach korzystania z takiego serwisu. Skuteczna kampania informacyjna powinna poprzedzać ewentualne wszczynanie postępowań karnych skarbowych przeciwko często nieświadomym popełnionego czynu graczom.

Zdaniem eksperta Pracodawców RP, zmniejszenie udziału szarej strefy w rynku internetowych zakładów wzajemnych będzie miało pozytywne skutki zarówno dla Skarbu Państwa, jak i podmiotów zarejestrowanych na terytorium RP. Bezkarne funkcjonowanie nielegalnych firm skutkuje bowiem wielomilionowymi stratami w budżecie. W pierwszej kolejności należy skupić się na stworzeniu technologicznego rozwiązania, które będzie skutecznie ostrzegać graczy przed konsekwencjami korzystania z nielegalnych serwisów, a następnie nad opracowaniem rozwiązań i instrumentów pozwalających na skuteczną walkę bezpośrednio z operatorami niezarejestrowanymi w Polsce.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego