Zgodnie z ww. ustawą, jednostka wchodząca w skład grupy podmiotów, która posiada siedzibę lub zarząd na terytorium RP albo posiada siedzibę lub zarząd poza terytorium RP, ale prowadzi na jej terytorium działalność przez zagraniczny zakład, ma obowiązek powiadomienia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, że jest jednostką dominującą, wyznaczoną jednostką albo inną jednostką, składającą informację o grupie podmiotów albo wskazania jednostki raportującej oraz państwa lub terytorium, w którym zostanie przekazana informacja o grupie podmiotów.

Powiadomienia powinny być złożone najpóźniej w ostatnim dniu sprawozdawczego roku obrotowego, przy czym dla roku sprawozdawczego 2016 będzie to termin wynikający z przepisu przejściowego ustawy, tj. najpóźniej w terminie 10 miesięcy od ostatniego dnia tego sprawozdawczego roku obrotowego.

Jak poinformował resort finansów, na stronie Finanse w zakładce Automatyczna wymiana informacji w sprawach podatkowych, opublikowana została robocza wersja powiadomienia CBC-P wraz z instrukcją, która zawiera opis elementów oraz wskazówki dotyczące jego wypełnienia. Planowane jest również przygotowanie formularza interaktywnego CBC-P.

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów