Nowe regulacje zostały przygotowane w związku z koniecznością dostosowania wzorów do przepisów ustawy o podatku akcyzowym, zmienionych nowelizacją z 24 lipca 2015 r. Zmiany dotyczą przede wszystkim:

- właściwości organów podatkowych poprzez umożliwienie podatnikowi wyboru organu podatkowego w przypadku, gdy czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą są wykonywane lub stany faktyczne podlegające opodatkowaniu akcyzą występują na obszarze właściwości miejscowej dwóch lub więcej organów podatkowych,

- określenia danych zawartych w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego,

- obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy.

W wyniku nowelizacji podmioty prowadzące działalność w zakresie wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką akcyzy będą obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego właściwemu naczelnikowi urzędu celnego.

W rozporządzeniu ministra finansów z 17 grudnia 2015 r. (Dz. U. poz. 2296) dostosowano wzory dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego (AKC-R, AKC-PR, AKC-Z) do zmienionych regulacji ustawowych. Dodatkowo uproszczono wzory formularzy, rezygnując z konieczności zawierania w nich danych, które już są w posiadaniu organu celnego ze względu na dostęp do ogólnopolskich baz danych.

Dowiedz się więcej z książki
Akcyza. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł