Z tego powodu wiele kancelarii i biur podatkowych informując o swojej działalności prezentuje referencje i rekomendacje zadowolonych klientów oraz certyfikaty wydane przez różnego rodzaju instytucje, stowarzyszenia i organizacje branżowe. Badania prowadzone wśród przedsiębiorców korzystających z usług księgowych potwierdzają, że to dobre posunięcie. Ponad 60 proc. z nich uważa, że certyfikaty są ważnym czynnikiem przy wyborze biura.

Na stronach internetowych i w materiałach promocyjnych firm działających na rynku usług księgowych i podatkowych często są umieszczane logotypy podmiotów wydających certyfikaty – od zawodowych (samorządy zawodowe i stowarzyszenia), poprzez potwierdzające jakość i terminowość po takie, które poświadczają kompetencje w określonych obszarach – na przykład zarządzania firmą albo obsługi klienta. Posiadając tego rodzaju certyfikaty warto prezentować je we wszelkich materiałach informacyjnych i promocyjnych, bo mogą stanowić istotny element wyróżniający firmę pośród konkurencji oraz ważny argument przy wyborze kancelarii lub biura.

Z kolei rekomendacje (listy referencyjne), to wystawiane przez klienta dokumenty, w których poświadcza się współpracę z kancelarią lub biurem, wskazując od kiedy trwa i jaki jest jej zakres. W listach klienci wymieniają najważniejsze korzyści ze współpracy, zdarza się, że składają podziękowania. Każde rekomendacja zawiera zapis polecający innym przedsiębiorcom korzystanie z usług danej firmy.

O ile korzyści z prezentowania kompetencji poprzez informowanie o posiadanych uprawnieniach i certyfikatach nie budzi wątpliwości, o tyle ujawnienie listy klientów poprzez podawanie do publicznej wiadomości referencji może stać się okazją do szkodliwych działań ze strony nieuczciwej konkurencji, która staje się niestety coraz bardziej agresywna. Z tego powodu niektóre kancelarie i biura mają sceptyczne nastawienie do tej formy promocji, ale są też takie, które korzystają z niej w szerokim zakresie.

Dowiedz się więcej z książki
Doradca podatkowy. Jak z sukcesem prowadzić kancelarię, biuro rachunkowe
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł