Podatnik, który w danym roku podatkowym wybrał jeden sposób opodatkowania, nie może go zmienić przez najbliższy rok.

Do 20 stycznia trzeba było zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego, w jaki sposób będziemy płacić podatek w tym roku. Chodzi o podatników, którzy rozpoczęli prowadzenie firmy w 2011 roku lub zaczęli uzyskiwać przychody z najmu. Ponieważ podatek dochodowy ma charakter rozliczenia rocznego powoduje to brak możliwości zmiany formy rozliczenia przynajmniej do końca danego roku podatkowego po wyborze stosownej formy rozliczenia. Eksperci dodają, że jeżeli przedsiębiorcy uda się złożyć odwołanie oświadczenia woli w taki sposób, że dotrze do organu podatkowego wcześniej albo w tym samym czasie co pierwotne oświadczenie woli, nie powinno być wątpliwości co do skuteczności takiego odwołania. Jeżeli jednak termin graniczny do złożenia oświadczenia woli o chęci opodatkowania w szczególnej formie jeszcze nie upłynął, podatnik powinien mieć możliwość zmiany uprzednio złożonego oświadczenia woli, trzeba bowiem przyjąć, że termin na złożenie oświadczenia jest zastrzeżony na korzyść podatnika. Po upływie terminów ustawowych zmiana formy opodatkowania jest tylko możliwa na skutek utraty do niej prawa, czyli np. przekroczenia obrotów dających prawo do opodatkowania na zasadach zryczałtowanych.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 9 lutego 2011 r.