W ustawie z dnia 6 grudnia 2013 r. Sejm wyraził zgodę na ratyfikowanie przez prezydenta umowy pomiędzy rządami Polski i Belize o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Londynie dnia 16 maja 2013 r. Umowa bilateralna zobowiązuje strony do podjęcia wszelkich działań mających na celu dostarczenie wnioskowanych informacji. W przypadku Polski umowa dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych, od osób fizycznych oraz od towarów i usług. Jeśli chodzi o Belize, umowa odnosi się do podatku od działalności gospodarczej oraz ogólnego podatku od sprzedaży. Umowa została przygotowana w oparciu o Modelową Umowę OECD o wymianie informacji w sprawach podatkowych.

Sejm uchwalił ustawę 6 grudnia 2013 r. Prezydent podpisał ją 10 stycznia br. W Dzienniku Ustaw została ogłoszona 21 stycznia br. (Dz. U. z 2014 r. Poz. 95).