Misją Krajowej Administracji Skarbowej jest zabezpieczenie finansów Polski poprzez skuteczne ściąganie należności oraz ochrona obszaru celnego Unii Europejskiej. Reforma dotychczasowych struktur administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej ma umożliwić lepsze wykorzystanie ich zasobów kadrowych, finansowych i organizacyjnych. Działanie KAS będzie oparte na Konstytucji Biznesu, co oznacza m.in., że urzędy podczas rozpatrywania spraw z udziałem przedsiębiorców będą stosować takie zasady, jak domniemanie uczciwości przedsiębiorcy, przyjazna interpretacja przepisów, uczciwa konkurencja (walka z patologiami gospodarczymi) oraz szybkość działania.

Zobacz też: 1 marca zacznie działać Krajowa Administracja Skarbowa >>

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów