23 listopada 2018 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu odbędzie się IV Wrocławskiej Międzynarodowej Konferencji Prawa Finansowego i Finansów Publicznych pt. Regulacje prawa finansów publicznych a rozwój gospodarczy.

 


Cel konferencji

Jej celem będzie podjęcie debaty nad relacjami pomiędzy obrotem gospodarczym a unormowaniami prawa finansów publicznych. Wezmą w niej udział przedstawiciele nauki i praktyki prawa finansów publicznych oraz reprezentacji nauki i praktyki w zakresie ekonomii. Podjęcie debaty posłuży wskazaniu płaszczyzn badania unormowań zarówno dla ustawodawcy, jak również dla podmiotów stosujących prawo finansów publicznych.

Główne tematy

Podczas konferencji będą poruszane następujące zagadnienia:

  • tworzenie i stosowanie prawa dotyczącego budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego a rozwój gospodarczy,
  • tworzenie i stosowanie prawa podatkowego a rozwój gospodarczy,
  • tworzenie i stosowanie publicznego prawa bankowego i prawa rynku finansowego a rozwój gospodarczy.

Wolters Kluwer Polska jest patronem medialnym konferencji.

Zobacz również: Prof. Modzelewski: Zachowania fiskusa nie da się przewidzieć >>

Ministerstwo Finansów wojuje mieczem obosiecznym >>