Nowelizacja z 24 lipca 2015 r. nałożyła na pośredniczące podmioty tytoniowe obowiązek złożenia zabezpieczenia akcyzowego. w kwocie równej wysokości maksymalnej kwoty miesięcznego zobowiązania podatkowego mogącego powstać w przypadku sprzedaży suszu tytoniowego innemu podmiotowi niż podmiot prowadzący skład podatkowy, który zużywa susz tytoniowy do produkcji wyrobów tytoniowych, lub pośredniczący podmiot tytoniowy lub zużycia suszu tytoniowego przez pośredniczący podmiot tytoniowy, jednak nie mniejszej niż 2 mln zł. Wprowadziła też możliwość złożenia zabezpieczenia  ryczałtowego w wysokość 1 mln zł od każdego pełnego tysiąca ton suszu tytoniowego, jednak nie mniej niż 1 mln zł.

Większość wśród pośredniczących podmiotów tytoniowych to mali i średni polscy przedsiębiorcy. Określenie minimalnej kwoty zabezpieczenia akcyzowego, które muszą złożyć pośredniczące podmioty tytoniowe, na tak wysokim poziomie, spowoduje wycofanie się z prowadzenia działalności w tym zakresie przez wiele podmiotów gospodarczych.

W ustawie przewidziana jest możliwość zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego dla podmiotów prowadzących skład podatkowy. projektodawcy proponują wprowadzenie takiego zwolnienia dla pośredniczących podmiotów tytoniowych, które mają swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju i ich sytuacja finansowa i posiadany majątek zapewniają wywiązywanie się z zobowiązań podatkowych przez pośredniczące podmioty

Pośredniczący podmiot tytoniowy będzie mógł się ubiegać o takie zwolnienie pod warunkiem spełnienia dodatkowych warunków, specyficznych dla pośredniczących podmiotów tytoniowych:

- zawarcia z producentami suszu tytoniowego umów ze zbiorów roku poprzedzającego rok, w którym pośredniczący podmiot tytoniowy ubiega się o to zwolnienie,

- posiadania odpowiedniej infrastruktury do przechowywania suszu tytoniowego,

- prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania tytoniu co najmniej od roku.

Zdaniem autorów projektu, ograniczy to możliwość ubiegania się o zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego tylko do zakładów przetwórczych, które kupują tytoń wyprodukowany przez polskich plantatorów tytoniu, posiadają odpowiednią infrastrukturę zarówno do jego przechowywania jak i przetwarzania, oraz które zatrudniają pracowników i ich działalność nie polega jedynie na wystawieniu faktury sprzedaży i zamówieniu środka transportu.

Dowiedz się więcej z książki
Akcyza. Przewodnik po zmianach
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł