Rozmowy dotyczyły priorytetów polskiej prezydencji w zakresie spraw podatkowych, m.in. przedłożonego przez Komisję Europejską projektu dyrektywy ws. wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania, Zielonej Księgi w sprawie przyszłości podatku VAT oraz projektu zmiany dyrektywy ws. opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek.

Delegacja Niemiec wyraziła zrozumienie dla polskich propozycji i zadeklarowała współpracę podczas rozpoczynającego się w lipcu 2011 r. polskiego przewodnictwa w Radzie UE.