Ministrowie podkreślili, że efektywny system finansów publicznych jest podstawą funkcjonowania współczesnych państw, a współpraca pomiędzy stronami w tym obszarze przyczyni się do wzmacniania stabilności obu krajów i poprawy bezpieczeństwa w całym regionie. Będzie ona także pomagała sprostać wyzwaniom związanym ze stowarzyszeniem Ukrainy z Unią Europejską.

Na jej bazie nastąpi zacieśnienie współpracy technicznej, w szczególności w następujących obszarach: systemu finansów publicznych, formułowania i realizacji polityki finansowej i budżetowej, walki z korupcją, praniem pieniędzy, finansowaniem terroryzmu oraz poboru podatków i ceł. Pomoc ta będzie stanowiła element szerszej współpracy polsko-ukraińskiej realizowanej w ramach priorytetów polskiej współpracy rozwojowej.