Średnia cena tony miedzi za styczeń 2014 r. wynosi 22.384 zł, a średnia cena kilograma srebra za ten miesiąc wynosi 1.963 zł.

Wysokość cen jest wyższa od progów ustawowych, a zatem firmy wydobywające są zobowiązane odprowadzić podatek obliczony według wzoru zgodnie z art. 7 ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Wskaźniki powyższe zostały ogłoszone w obwieszczeniu ministra finansów z 7 lutego 2014 r. (M. P. poz. 130).