Firma, która sprzedała budynek przed końcem roku, powinna złożyć korektę deklaracji na podatek od nieruchomości.

Sprzedaż budynku przed końcem roku lub w jego trakcie oznacza nie tylko dochód dla sprzedającego, ale również korzyści podatkowe w podatku od nieruchomości. Dotyczy to w szczególności firm, które zapłaciły podatek od nieruchomości za cały rok. Jeśli firma sprzedała budynek np. w listopadzie, to powinna domagać się stwierdzenia nadpłaty za grudzień i jej zwrot. Obowiązki firm po sprzedaży nieruchomości określa art. 6 ust. 9 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.). Wynika z niego, że firmy mają obowiązek odpowiednio skorygować deklaracje w razie zmiany sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia. Przepis dotyczy więc np. sprzedaży nieruchomości.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych firma powinna złożyć korektę deklaracji oraz ewentualnie wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości w terminie 14 dni od sprzedaży budynku. Jak mówi jednak Mariusz Popławski, jeśli firma złoży korektę po tym terminie, nie poniesie negatywnych konsekwencji. Konsekwencje poniesie podatnik, który nie powiadomi o powstaniu obowiązku podatkowego.

Źródło: Gazeta Prawna, 8 grudnia 2010 r.