Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 22.05.2018 r., nr ITPP2/4512-289/15-2/PS potwierdził, że istnieje niezaprzeczalny związek pomiędzy użytkowaniem samochodów służbowych a działalnością gospodarczą podatnika.

Pełne odliczenie VAT

Organ podatkowy przypomniał, że pełne prawo do odliczenia przysługuje od zakupu samochodu i paliwa, jeżeli ich przeznaczenie wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. Przepisy wskazują, że pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:
- sposób ich wykorzystywania przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub
- konstrukcja tych pojazdów wyklucza użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Przejazd do domu

Zdaniem organu podatkowego przejazdy do pracy i z pracy wykonywane przez pracownika samochodem służbowym, w sytuacji, gdy ma on obowiązek parkowania pojazdu przed domem, nie stoją na przeszkodzie uznania, że mają one związek z działalnością gospodarczą. Dopuszczalne jest zatem pełne odliczenie VAT z faktur dokumentujących nabycie pojazdów, rat leasingowych, opłat z tytułu najmu, a także wydatków eksploatacyjnych.

Więcej nt. pojazdów samochodowych uprawniających do pełnych odliczeń przeczytasz tutaj. >>