Z komunikatu Prokuratury Krajowej wynika, że Dominik B. 30 maja br. został skazany za udział oraz kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i narażenie na uszczuplenie w okresie od czerwca 2011 roku do września 2012 roku należnego podatku VAT w kwocie 15 mln zł oraz pranie brudnych pieniędzy.

W tej samej sprawie skazanych zostało jeszcze sześć osób. Sąd wymierzył im kary pozbawienia wolności w wymiarze od sześciu miesięcy do trzech lat pozbawienia wolności. Orzeczono także kary grzywny.

Jak informuje Prokuratura Krajowa, w toku śledztwa ustalono, że od czerwca 2011 r. do września 2012 r. na terenie całego kraju działała zorganizowana grupa przestępcza, w której uczestniczył Dominik B. Założyła ona kilka fikcyjnych spółek w kraju i za granicą, które rzekomo trudniły się obrotem odzieżą i tlenkiem magnezu. Dodatkowo sporządzano nierzetelną dokumentację związaną z obrotem towarami oraz odliczeniami VAT. Fałszywe dokumenty umożliwiły niepłacenie należnego podatku w łącznej kwocie 15 mln zł.

LEX Biblioteka Podatkowa >>