Celem nowego kwartalnego Biuletynu Rachunkowości jest przedstawienie wybranych zmian w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), polskich zasad rachunkowości (w tym ustawy o rachunkowości oraz Krajowych Standardów Rachunkowości) i związanych z nimi zagadnień, które mogą być istotne dla znacznej liczby podmiotów działających w Polsce.

W najnowszym numerze zostały omówione:

- daty wejścia w życie MSSF,

- nowe standardy MSSF, zmiany do standardów i interpretacje,

- nowe regulacje obowiązujące w Polsce,

- inicjatywy podejmowane przez organy nadzoru,

- inne najnowsze publikacje.

W tym numerze KPMG zwraca szczególną uwagę na projekt interpretacji KIMSF dotyczący niepewności związanej z ustaleniem podatku dochodowego, jak również na publiczne stanowiska ESMA ws. poprawy jakości ujawnień w sprawozdaniach finansowych oraz ws. europejskich wspólnych priorytetów nadzorczych.