Zwrot „optymalizacja podatkowa” wywołuje negatywne skojarzenia, ale zdaniem eksperta Pracodawców RP Mariusza Korzeba nie polega ona na uchylaniu się od opodatkowania, tylko na wyborze właściwych rozwiązań w ramach planowanych działań oraz w granicach obowiązującego prawa podatkowego, których celem jest zmniejszenie obciążeń podatkowych mających negatywny wpływ na majątek przedsiębiorców

W jego opinii znajomość przepisów prawa podatkowego oraz mechanizmów gospodarczych daje możliwość kształtowania wysokości obciążeń podatkowych w przedsiębiorstwie. Dlatego zdaniem eksperta, w przypadku prowadzenia działań biznesowych w pierwszej kolejności należy wziąć pod uwagę skutki podatkowe, jakie niesie ze sobą planowana transakcja czy działanie. Podkreśla też fakt, iż obniżanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej za pomocą dozwolonych przez prawo podatkowe instrumentów stanowi istotny czynnik, który decyduje o rentowności danego przedsięwzięcia.

Zobacz także:

Ucieczka firm do rajów podatkowych to legalna optymalizacja podatkowa >>>

Jak legalnie nie płacić podatków >>>

Rząd zablokuje agresywną optymalizację podatkową >>>