Administracja podatkowa w Polsce przechodzi proces modernizacji mający na celu m.in. poprawę jej wizerunku wyrażającą się zmianą podejścia do relacji administracja - klient. Podatnicy często oczekują e sprawa załatwiona zostanie przy wykorzystaniu telefonicznej formy kontaktu, w szczególności gdy kontakt ten wskazuje w składanych dokumentach. Wybór w pierwszej kolejności telefonicznej formy kontaktu nie tylko więc usprawnia działanie administracji, lecz również potwierdza jej zaangażowanie w rozwiązanie sprawy.

Zobacz też: Trwa reorganizacja urzędów i izb skarbowych >>

Obowiązujące regulacje dotyczące możliwości wykorzystywania wezwań telefonicznych nie są precyzyjne, co spowodowało, że praktyka urzędów skarbowych w tym zakresie nie jest jednolita. Urzędy skarbowe najczęściej nie posiadają kompleksowej procedury w zakresie wezwań kierowanych do podatników tj. m.in. określającej katalog spraw, w których należy w pierwszej kolejności spróbować telefonicznego kontaktu z podatnikiem, jak również sposób ewidencjonowania tych zdarzeń.

W celu ujednolicenia relacji telefonicznych pracowników administracji podatkowej z podatnikami w zakresie wykorzystania telefonicznej formy kontaktu w relacjach z podatnikiem, a w określonych przypadkach również wezwania pisemnego, resort finansów przygotował dokument „Standardy dotyczące wyjaśnień i wezwań". Określone w nim standardy maja zostać wdrożone we wszystkich jednostkach administracji podatkowej

Zobacz też: CBOS: Polacy wciąż najchętniej kontaktują się ze skarbówką osobiście >>