W spotkaniach wzięło  udział ok. 400 doradców podatkowych natomiast w charakterze prelegentów wystąpili doświadczeni i utytułowani sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Konferencje odbyły się w Gdańsku, Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Katowicach i Łodzi. Podczas każdego ze spotkań byliśmy świadkami interesujących wystąpień, których celem było:
•Prezentacja orzecznictwa sądów administracyjnych oraz TS EU w sprawach z zakresu podatków dochodowych, VAT oraz Ordynacji podatkowej
•Omówienie konsekwencji komentowanych wyroków dla praktyki stosowania prawa podatkowego
•Przedstawienie skutków przyjętych interpretacji w kontekście planowanych zmian w przepisach podatkowych
•Przedstawienie linii orzeczniczych w poszczególnych dziedzinach prawa podatkowego, wynikających z dotychczasowej praktyki orzeczniczej
•Pogłębienie kompetencji doradców podatkowych w sprawach związanych z procedurą podatkową i sądowo-administracyjną na przykładzie konkretnych zagadnień materialnoprawnych
•Wzrost kompetencji doradców podatkowych w zakresie zagadnień związanych z prawidłową interpretacją zdarzeń prawnych kreowanych w drodze wykładni orzeczniczej

Patronem merytorycznym programu szkoleniowego były produkty Wolters Kluwer Polska: 

Publikacja elektroniczna zawierająca informacje z dziedziny prawa podatkowego, rachunkowości, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Czytaj więcej >>

Periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspokajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów. Czytaj więcej >>

Uczestniczący w konferencji doradcy podatkowi otrzymali bogate materiały szkoleniowe. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż wszyscy uczestniczący w konferencjach doradcy podatkowi otrzymali stosowne certyfikaty, na podstawie których wzbogacą oni swoje konto punktowe w ramach obowiązkowego systemu doskonalenia zawodowego doradców podatkowych.
 
III edycja tego cyklu konferencji – podobnie jak dwie wcześniejsze – została wysoko oceniona przez uczestników, którzy zgodnie twierdzili, iż otrzymali dużą i bardzo pomocną w codziennej pracy doradcy podatkowego porcję informacji związanych z najistotniejszym orzecznictwem sądowym w sprawach podatkowych, które jest niezwykle ważne w interpretowaniu zawiłych i często zmieniających się przepisów prawa podatkowego w Polsce.