Nowe przepisy będą dotyczyły podatników, którzy nabyte towary i usługi wykorzystują jednocześnie do wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza i nie jest możliwe przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej, a którzy to podatnicy chcieliby skorzystać z przysługującego im prawa do odliczenia. Podatnicy tacy będą zobowiązani, na podstawie art. 86 ust. 2a ustawy o VAT, do stosownego obliczenia kwoty podatku naliczonego.

Nowe regulacje nie są oparte o proste i logiczne zasady. Nie są one także precyzyjne, wiele ich zapisów jest skomplikowanych i niejednoznacznych. Dodatkowo, niepokój budzą niektóre tezy przedstawiane przez ministra finansów w uzasadnieniu do projektu ustawy nowelizującej. Na to wszystko nakłada się także fakt, że mechanizm prewspółczynnika nie może być rozpatrywany jako istniejący samoistnie w systemie podatku VAT i mający zastosowanie do wszystkich przypadków, w których nabyte towary i usługi są wykorzystywane do celów innych niż działalność gospodarcza. W rezultacie, istnieje wiele zagadnień, które będą z dużym prawdopodobieństwem obszarem sporów interpretacyjnych prowadzonych nie tylko pomiędzy przedstawicielami doktryny, ale także pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi.

Przybliżenie instytucji prewspółczynnika, ale przede wszystkim próba wyjaśnienia kwestii wątpliwych w związku z nowymi regulacjami, a także przedstawienie możliwych podejść do ich stosowania. będzie celem spotkania w ramach VI edycji cyklu Doradca podatkowy profesjonalnym partnerem biznesowym przedsiębiorcy "Prewspółczynnik – ważne zmiany w VAT 2016"

Wykłady dla doradców podatkowych, właścicieli i menedżerów biur rachunkowych oraz wszystkie zainteresowanych osób poprowadzi Joanna Pęczek-Czerwińska – doradca podatkowy w MDDP. Podczas spotkań będzie też czas i miejsce na wymianę poglądów, dzielenie się swoimi doświadczeniami z innymi obecnymi doradcami podatkowymi, jak i z prowadzącą.

Wykłady odbędą się w 5 miastach w Polsce:

17 listopada - Warszawa

19 listopada – Gdańsk

2 grudnia – Kraków

3 grudnia– Katowice

4 grudnia– Wrocław

Cykl seminariów pt. „Doradca podatkowy profesjonalnym partnerem biznesowym przedsiębiorcy” organizowany jest od 2010 r. we współpracy z regionalnymi oddziałami Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

UWAGA: Udział w seminarium umożliwia zdobycie punktów szkoleniowych wymaganych przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych, w wymiarze 4 godzin.

Wszystkie szczegóły organizacyjne oraz formularz zapisów są dostępne na stronie www http://konferencja.abc.com.pl/konferencjadp/