Obecnie podatek rolny obliczany jest według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy i wynosi równowartość pieniężną 2,5 kwintala żyta od hektara przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych, a od pozostałych gruntów - równowartość pieniężną 5 kwintali żyta. Podatek ten stanowi dochód gminy.

Do obliczania podatku za rok 2013 stosuje się przepisy dotychczasowe.