Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Federalną Demokratyczną Republiką Etiopii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Addis Abebie 13 lipca 2015 r. jest pierwszą umową zawartą z Etiopią. W przypadku Polski Konwencja dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, natomiast po stronie etiopskiej podatku od dochodu i zysku oraz podatku od działalności górniczej, wydobycia ropy naftowej oraz rolnictwa. Konwencja została przygotowana w oparciu o aktualną wersję modelowych wytycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). W umowie szczegółowo określono np. zasady ustalania rezydencji podatkowej i opodatkowania dochodów pochodzących z emerytur i pracy najemnej.

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Kolombo 6 października 2015 r., zastąpi umowę z 25 kwietnia 1980 r. Umowa dotyczy po stronie polskiej podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych. W przypadku Sri Lanki będzie to podatek dochodowy, włączając podatek dochodowy od obrotu przedsiębiorstw, które zawarły umowy z Zarządem Inwestycyjnym (agencją państwową powołaną do zwiększenia napływu inwestycji zagranicznych). Umowa reguluje możliwość opodatkowania dochodu z majątku nieruchomego, włączając dzierżawę, również przez państwo miejsca położenia nieruchomości. Nowa Umowa przede wszystkim wprowadza definicję dywidendy oraz zasadę, że w przypadku podatku pobieranego u źródła, nie może on przekroczyć 10 proc. kwoty dywidend brutto.