Zasadniczym celem projektowanej regulacji jest dostosowanie przepisów do możliwości emisji dokumentów fiskalnych i niefiskalnych w dwóch formach - elektronicznej i papierowej. Obowiązujące regulacje rozporządzenia ministra gospodarki z 27 sierpnia 2013 r. umożliwiają jedynie wydruk takich dokumentów. Projekt znosi też możliwość archiwizacji paragonów w postaci papierowej zastępując ją przechowywaniem w pamięci chronionej i pamięci fiskalnej.

Celem projektowanych regulacji jest również zwiększenie akceptacji płatności bezgotówkowych oraz zapewnienie konsumentom dostępu do paragonów elektronicznych w jednym miejscu.

Projekt przewiduje wprowadzenie nowego standardu protokołu komunikacyjnego dla nowych urządzeń fiskalnych wchodzących do eksploatacji. Jednocześnie celem jest możliwie szybkie wycofanie urządzeń, które są przestarzałe i nie mogą być dostosowane do nowych wymagań.

W projekcie określono nowe definicje i terminologie związane z wdrażanymi przepisami. W definicji dokumentów fiskalnych i niefiskalnych dopuszczono możliwość ich emitowania w postaci elektronicznej oraz transmitowania za pośrednictwem interfejsów do repozytorium lub repozytorium testowego. Repozytorium zaś to system teleinformatycznych prowadzony przez ministra finansów, którego celem jest odbieranie danych przekazywanych przez kasy rejestrujące oraz komunikacja z kasami w zakresie niezbędnym do ich konfiguracji. Natomiast repozytorium testowe jest systemem ułatwiającym producentom kas oraz innym firmom, zajmującym się ich obsługą dokonywanie czynności serwisowych i konfiguracyjnych. Ujednolicono również definicję producenta i podmiotów wprowadzających kasy do obrotu.

Projektowane przepisy wiążą sposób zapisu dokumentów fiskalnych i niefiskalnych w postaci elektronicznej ze strukturami logicznymi określonymi w art. 193a ustawy Ordynacja podatkowa. Powoduje to powiązanie postaci elektronicznej dokumentów fiskalnych i niefiskalnych emitowanych przez kasę ze strukturami logicznymi jednolitego pliku kontrolnego (JPK).