Formularz FAT-1 będzie wykorzystywany przez polskie instytucje finansowe do składania informacji, przewidzianych w umowie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.

W związku z zapytaniami od instytucji finansowych o interaktywny formularz dla FATCA, Ministerstwo Finansów poinformowało także, że rozpocznie pilne prace nad jego przygotowaniem. Publikację interaktywnej wersji formularza FAT-1 przewiduje się na drugą połowę czerwca br.

Jednocześnie resort przypomniał, że informacje o amerykańskich rachunkach raportowanych będą przygotowywane oraz przekazywane wyłącznie środkami komunikacji elektronicznej, jako plik w formacie XML za pomocą bramki e-Deklaracje.