Przedmiotem artykułu prof. Hanny Litwińczuk pt. Regulacje o cenach transferowych a ogólna norma przeciwko unikaniu opodatkowania jest zbadanie relacji pomiędzy normą ogólną przeciwko unikaniu opodatkowania a regulacjami o cenach transferowych zaliczanymi do norm szczególnych w kontekście przeciwdziałania unikaniu opodatkowania. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy w przypadku gdy dla przeciwdziałania unikaniu opodatkowania niezbędne jest przekwalifikowanie transakcji dokonanych między podmiotami powiązanymi i zastosowanie skutków podatkowych do czynności uznanych za odpowiednie, podstawą prawną mogą być same regulacje o cenach transferowych czy też możliwe i uprawnione jest zastosowanie w takiej sytuacji ogólnej normy przeciwko unikaniu opodatkowaniu.

 


 

Organ podatkowy nie może wybierać

W konkluzji autorka stwierdza, że z przepisów ordynacji podatkowej jasno wynika, iż w przypadku gdy dany stan faktyczny jest objęty zakresem normy szczególnej, organ podatkowy nie może sobie dowolnie wybrać, czy zastosować tę normę, czy normę ogólną. W pierwszej kolejności stosuje się zawsze normę szczególną. Jeżeli jednak okaże się, że nie pozwala ona na pozbawienie podatnika korzyści podatkowej, którą osiągnął, unikając opodatkowania, to uprawnione jest zastosowanie normy ogólnej, która w tym przypadku pełni rolę komplementarną w stosunku do normy szczególnej.

 

 


 

Różnice między normą ogólną i szczególną

Zasadnicza różnica pomiędzy działaniem normy ogólnej i normy szczególnej polega na tym, że jedynie ta pierwsza umożliwia przekwalifikowanie transakcji dokonanej przez podatnika i w efekcie zastosowanie skutków podatkowych do czynności odpowiednich, a nie tych, których dokonał podatnik, co pozbawia go korzyści podatkowej. Normy szczególne odbierają natomiast podatnikowi korzyść podatkową bez ingerencji w transakcje, których dokonał. Zatem we wszystkich przypadkach unikania opodatkowania, w których warunkiem pozbawienia podatnika nieuprawnionej korzyści podatkowej jest przekwalifikowanie transakcji, musi być zastosowana norma ogólna.

Więcej w październikowym numerze Przeglądu Podatkowego >>

Zobacz również: MF: Podmioty powiązane czekają rewolucyjne zmiany >>

Darowizny na rzecz członków rodziny jako sposób unikania opodatkowania >>

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania >>

Kontrole podatkowe coraz skuteczniejsze >>