NSA w wyroku z 20 grudnia 2013 r. wskazał, że sąd administracyjny I instancji nie posiada umocowania prawnego do uchylenia zaskarżonej indywidualnej interpretacji w części. Pomimo bowiem zaistnienia w interpretacji indywidualnej wielu odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych wymagających odpowiedzi, indywidualna interpretacja wydawana przez organ interpretacyjny ma charakter niepodzielny (jednolity).

Zdaniem Jana Czerwińskiego, menedżera podatkowego w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, jeśli podatnik przedstawia we wniosku o wydanie interpretacji wiele stanów faktycznych, to można przyjąć, że interpretacja wydawana jest oddzielnie w odniesieniu do każdej sytuacji oraz do każdego pytania podatnika – mówi Czerwiński. W konsekwencji, jeśli organ podatkowy w jednej interpretacji odniesie się do kilku pytań podatnika, to nie powinno to wpływać na możliwość uchylenia przez sąd tylko części interpretacji podatkowej – dodaje ekspert. Więcej czytaj w Dzienniku Gazeta Prawna>>>

Czytaj także:

Sąd nie może uchylić części interpretacji indywidualnej>>>