Zmiany w ustawie o rachunkowości wprowadzone ustawą z 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych spowodowały, że usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych przestało być zawodem regulowanych wymagającym posiadania określonych uprawnień, tj. certyfikatu księgowego wydawanego przez ministra finansów.

Zobacz: Od 10 sierpnia br. łatwiej usługowo prowadzić księgi rachunkowe >>

Zawód ten przestał więc podlegać regulacjom ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Tym samym brak jest już podstawy prawnej do przeprowadzania procedury uznawania kwalifikacji do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Rozporządzenie ministra finansów z 5 listopada 2014 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w celu uznania kwalifikacji do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U., poz. 1557) weszło w życie 13 listopada 2014 r.

  Książka "Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych" dostępna jest w internetowej księgarni Profinfo >>